ZETA B2 ROUND BASES

round_black

ZETA B2 BLACK – (565 mm DIA)

round_brushed

ZETA B2 BRUSHED STEEL – (520 mm DIA)

round_chrome

ZETA B2 CHROME – (520 mm DIA)