ZETA B4 RECTANGLE BASES

black_rect

ZETA B4 BLACK RECTANGULAR BASE (600 mm x 405 mm)

brushed_rect

ZETA B4 BRUSHED STEEL RECTANGULAR BASE (600 mm x 405 mm)

steel_rect

ZETA B4 CHROME RECTANGULAR BASE (600 mm x 405 mm)